ورود اعضا | درخواست عضویت | صفحه اول تماس با ما پرسش های متداول
 
زنگ تفریح نحوه پرداخت مراکز فروش استاد پویا جوایز سایت نفرات برتر آزمون نمونه دروس آزمون ها آزمون ها  
 
PooyaTest
انتخاب آزمون  <-- آزمون مورد نظر خود را از اینجا انتخاب کنید
سوالات آزمونهای عمومی استخدامی ادارت، بانکها، سازمانها، شرکتها ...
این مجموعه شامل هزاران تست در دروس مختلف برای آمادگی امتحانات و آزمون های استخدامی قابل استفاده متقاضیان استخدام در ادارات، بانکها، سازمانها، شرکتها و نهادها می باشد. ...
حق عضویت آزمون
 
دوره شش ماهه 100,000 ریال دوره یک ساله 150,000 ریال
با یکبار عضو شدن در هر آزمون، تعداد نامحدود تست بزنید و نگران تمام شدن سئوالات نباشید ...!
جهت مشاهده مشخصات هر کتاب و شرکت در «آزمون نمونه» کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید :
زبان و ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
هوش - IQ
اطلاعات عمومی
مطالعات سیاسی
عربی
احکام شرعی
فرهنگ و معارف اسلامی
کامپیوتر
فایل های کمکی «قابل دانلود» در مورد این آزمون :
دانلود حجم قیمت عنوان ردیف
Download 6.63 MB
180,000 ریال
مجموعه كامل سوالات آزمون های استخدامی - بخش اول (هوش، زبان فارسی و ...)
1
Download 6.95 MB
180,000 ریال
مجموعه كامل سوالات آزمون های استخدامی - بخش دوم (انگلیسی، كامپیوتر و ...)
2
Download 427 KB
40,000 ریال
سوالات متداول آمار
3
Download 1.16 MB
40,000 ریال
سوالات متداول فرهنگ و معارف اسلامی
4
Download 1.59 MB
40,000 ریال
سوالات متداول هندسه
5
Download 2.11 MB
40,000 ریال
سوالات متداول هوش - IQ
6
Download 641 KB
40,000 ریال
سوالات متداول زبان و ادبیات فارسی
7
Download 2.32 MB
40,000 ریال
سوالات متداول دیفرانسیل
8
Download 516 KB
40,000 ریال
سوالات متداول زبان انگلیسی
9
Download 802 KB
40,000 ریال
سوالات متداول ریاضی عمومی و ریاضیات گسسته
10
Download 1.38 MB
40,000 ریال
سوالات متداول مباحث كامپیوتر
11
Download 937 KB
40,000 ریال
سوالات متداول اطلاعات عمومی
12
Download 210 KB
40,000 ریال
سوالات متداول احكام شرعی
13
Download 515 KB
40,000 ریال
سوالات متداول مطالعات سیاسی
14
Download 541 KB
40,000 ریال
سوالات متداول عربی
15
 
آخرین اخبار استخدامی کشور :
استخدام پزشک – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام پزشککارجویان عزیز برای مشاهده استخدام پزشک - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مهندس عمران – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مهندس عمرانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس عمران - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مهندس مکانیک – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مهندس مکانیککارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس مکانیک - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مهندس برق – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مهندس برقکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس برق - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مهندس کامپیوتر – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مهندس کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس کامپیوتر - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کارگر رستوران – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کارگر رستورانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارگر رستوران - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام دکتری – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام دکتریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام دکتری - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام فوق لیسانس – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام فوق لیسانسکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام فوق لیسانس - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانسکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام راننده – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام رانندهکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام راننده - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کابینت ساز – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کابینت سازکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کابینت ساز - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کارمند اداری – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کارمند اداریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارمند اداری - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام زبان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام زبانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام زبان - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام حسابدار – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام حسابدارکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام حسابدار - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مدیر – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مدیرکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مدیر - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام نصاب – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام نصابکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام نصاب - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام شهرستان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام شهرستانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام شهرستان - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام تهران – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام تهرانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام تهران - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
همه استخدا م های امروز – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
همه استخدا م های امروزکارجویان عزیز برای مشاهده همه استخدا م های امروز - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مربی – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مربیکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مربی - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام راننده گوناگون – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام راننده گوناگونکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام راننده گوناگون - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام جوشکار – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام جوشکارکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام جوشکار - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام نگهدار کودک و سالمند – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام نگهدار کودک و سالمندکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام نگهدار کودک و سالمند - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام مربی مهد کودک – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام مربی مهد کودککارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مربی مهد کودک - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام بازاریاب – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام بازاریابکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام بازاریاب - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام نظافتچی – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام نظافتچیکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام نظافتچی - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام راننده وانت – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام راننده وانتکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام راننده وانت - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام شرکتها – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام شرکتهاکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام شرکتها - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام تفکیک استان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام تفکیک استانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام تفکیک استان - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام سراسر ایران – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام سراسر ایرانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام سراسر ایران - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام پرستار – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام پرستارکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام پرستار - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام حسابداری – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام حسابداریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام حسابداری - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام گرافیک – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام گرافیککارجویان عزیز برای مشاهده استخدام گرافیک - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کارشناسی ارشد – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کارشناسی ارشدکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارشناسی ارشد - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کارشناسی – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کارشناسیکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارشناسی - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام کاردانی – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام کاردانیکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کاردانی - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام دیپلم – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام دیپلمکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام دیپلم - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام های امروز – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام های امروزکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام های امروز - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس معماری – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس معماریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس معماری - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس صنایع – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس صنایعکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس صنایع - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام های روز بوشهر – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
استخدام لیسانس عمران – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس عمرانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس عمران - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس مکانیک – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس مکانیککارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس مکانیک - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس برق – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس برقکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس برق - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام لیسانس کامپیوتر – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
استخدام لیسانس کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام لیسانس کامپیوتر - 31 تیر 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید
استخدام های روز اصفهان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
استخدام های روز زنجان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
استخدام های روز یزد – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
استخدام های روز استان فارس – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
استخدام های روز کرمان – ۳۱ تیر ۹۳ (تاریخ انتشار خبر : 1393/04/31)
برای مشاهده آگهی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.
پویا تست
صفحه اول
انواع آزمون ها
دروس آزمون ها
آزمون نمونه
استاد پویا
تماس با ما
درخواست عضویت
ورود اعضا
کلیه کارتهای شتاب صادر شده از بانک های زیر مورد پذیرش سایت جهت دریافت حق عضویت می باشد
  Facebook   twitter   google reader  
کلیه حقوق برای پویا تست محفوظ است آزمونهای استخدامی ادارت آزمون بانکها آزمون سازمانها آزمون شرکتها پویا تست سوالات سئوالات آزمون آزمونهای سئوال سوال امتحان آزمون تستی یمادختسا Copyright © 2012 PooyaTest! Inc. All rights reserved.